Tag: , , , , , , , ,

Lắng nghe để cải tổ và đẩy mạnh hoạt động xe buýt

Ngày 19/4, tại Hội trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM, Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng Thành...

Xe buýt dùng năng lượng sạch được miễn lệ phí trước bạ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 140/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí...