Lĩnh vực công tác của Thủ tướng, 4 Phó thủ tướng

Quyết định phân công lĩnh vực công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó thủ tướng được ban hành ngày 6/9.

Hồi tháng 4/2021, Chính phủ đã phân công lĩnh vực công tác của Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng. Tuy nhiên khi kiện toàn vào tháng 7 vừa qua, lãnh đạo Chính phủ gồm Thủ tướng và 4 Phó thủ tướng, giảm một cấp phó so với trước. Do vậy lĩnh vực công tác có một số thay đổi.

Theo quyết định mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy

Người đứng đầu Chính phủ cũng trực tiếp chỉ đạo công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thủ tướng theo dõi Bộ Quốc phòng, Công an, Nội vụ; làm Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông – Hải đảo; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ…

Như vậy, so với hồi tháng 4, Thủ tướng theo dõi thêm Bộ Nội vụ. Một số lĩnh vực do Thủ tướng phụ trách trước đây được giao cho các Phó thủ tướng.

Ông Phạm Bình Minh được phân công làm Phó thủ tướng thường trực, phụ trách các lĩnh vực như trước đây, gồm: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; Quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông – hải đảo; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Công tác xây dựng thể chế trước đây do Thủ tướng phụ trách, nay giao ông Minh. Ngoài ra, ông Minh còn đảm nhiệm lĩnh vực từng do nguyên Phó thủ tướng Trương Hòa Bình theo dõi, gồm: Công tác dân tộc, tôn giáo; phòng chống tội phạm; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đặc xá.

Hồi tháng 4, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phụ trách Bộ Ngoại giao, nay thêm Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Minh thay mặt Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được Thủ tướng ủy nhiệm.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái, vẫn phụ trách khối kinh tế tổng hợp, bao gồm kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Ông Khái đảm nhiệm thêm lĩnh vực trước đây do Thủ tướng phụ trách là: Chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các Quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: VGP

Các đơn vị Phó thủ tướng Lê Minh Khái theo dõi và chỉ đạo gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bảo hiểm tiền gửi.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vẫn phụ trách lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; Lao động, việc làm và các vấn đế xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP

Ông Đam theo dõi và chỉ đạo các bộ: Giáo dục và Đào tạo; Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP HCM.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành theo dõi các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn; thương mại – xuất nhập khẩu; xây dựng; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu trước đây do Thủ tướng phụ trách, nay giao ông Thành phụ trách.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành theo dõi và chỉ đạo các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Giang Huy

Theo quyết định, Thủ tướng lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ; không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công cho Phó Thủ tướng.

Phó thủ tướng giúp Thủ tướng làm nhiệm vụ theo sự phân công; thay mặt Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Thủ tướng, trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi.

Những công việc liên quan đến các Phó thủ tướng khác thì người được phân công chủ trì chủ động phối hợp cùng giải quyết; nếu còn ý kiến khác nhau giữa các Phó thủ tướng thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Viết Tuân (vnexpress)