Hải quan TPHCM: Chống thất thu ngân sách trên 200 tỷ đồng

Trên 200 tỷ đồng tiền thuế được Cục Hải quan TPHCM tăng thu cho ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm 2019.

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong 5 tháng đầu năm 2019, thông qua công tác nghiệp vụ, như: Tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan, phân loại hàng hóa… đơn vị này đã tăng thu cho ngân sách nhà nước trên 200 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác tham vấn giá đối với hàng nhập khẩu, Cục Hải quan TPHCM đã bác trị giá giao dịch của gần 3.300 tờ khai hải quan, tăng thu cho ngân sách số thuế gần 130 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2018.

Qua công tác nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TPHCM tăng thu cho ngân sách nhà nước trên 64 tỷ đồng. Trong đó, Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện tăng thu hơn 62 tỷ đồng, tăng 54,9% so với cùng kỳ năm 20018.

Cùng với đó, Cục Hải quan TPHCM tăng thu cho ngân sách gần 7 tỷ đồng từ công tác phân loại hàng hóa XNK; gần 400 triệu đồng từ công tác xử phạt vi phạm hành chính…

Tính đến hết tháng 5/2091, Cục Hải quan TPHCM thu ngân sách dược 49.017 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2018, đạt trên 45% chỉ tiêu pháp lệnh 108.800 tỷ đồng.

Lê Thu (baohaiquan.vn)