Giá thuê quyền khai thác dịch vụ tại Bến xe Miền Đông mới.

Bến xe Miền Đông mới vừa công bố phương án thuê “quyền khai thác dịch vụ” máy chủ và các đơn vị vận tải (sau đây gọi tắt là Quý Khách hàng) tại Bến xe Miền Đông mới đã được duyệt.  Theo đó, Bến xe Miền Đông mới thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông tin về đơn giá thuê quyền khai thác dịch vụ tại Bến xe Miền Đông mới, cụ thể như sau:
  Đơn giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí quản lý khác, chưa bao gồm giá điện, nước sử dụng và dịch vụ nhà vệ sinh (Nhà vệ sinh đang áp dụng miễn phí cho các khách hàng vận hành đối tượng).
 Hỗ trợ chính sách: Từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Bến xe Miền Đông mới sẽ áp dụng thu 80% so với đơn giá khi ký hợp đồng Bên đồng khai thác dịch vụ giao nhận hàng hóa  tại  Bến xe Miền Đông mới.
 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ điện thoại: 086.726.1320 – Chị Nguyễn Thị Thanh Hải – Phòng Kinh doanh – Bến xe Miền Đông mới.  Địa chỉ: 501 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
——-