TIE tài trợ chương trình “Đồng hành tiếp sức đến trường”

Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2016, tại Trường Tiểu học Bình Mỹ – xã Bình Mỹ, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Phòng Giáo dục huyện Cần Giờ và Công ty Cổ phần TIE đã tổ chức Lễ Ký kết tài trợ chương trình “Đồng hành tiếp sức đến trường” cho học sinh tiểu học huyện Cần Giờ.

Cangio 1

Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt của  Công ty CP TIE (số 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh) đối với trẻ em nghèo huyện Cần Giờ trước thời điểm năm học mới bắt đầu.

 Theo thỏa thuận ký kết, Công ty CP TIE cam kết tài trợ cho 15 trường tiểu học trên địa bàn huyện Cần Giờ trong 03 năm liên tiếp (từ năm 2016 đến năm 2019) với các khoản tài trợ như sau:

TIE sẽ căn cứ theo danh sách, số lượng học sinh tiểu học có cha, mẹ (gia đình) thuộc diện hộ nghèo trong phạm vi huyện Cần Giờ do huyện Cần Giờ cung cấp theo từng năm, TIE sẽ tặng cho mỗi học sinh 10 (mười) quyển tập (vở học sinh).

Song song đó, mỗi năm, TIE sẽ hỗ trợ cho huyện Cần Giờ số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) để phân bổ cho các trường tiểu học có khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Cangio2

 Đơn vị tiếp nhận tài trợ là Phòng Giáo dục huyện Cần Giờ. Theo đó, Phòng giáo dục huyện  Cần Giờ có trách nhiệm lập danh sách học sinh tiểu học có cha, mẹ (gia đình) thuộc diện hộ nghèo và lập danh sách các trường tiểu học có khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập trên địa bàn huyện Cần Giờ và gửi về cho Công ty TIE trước thời điểm khai giảng năm học mới 02 tháng để Công ty lập kế hoạch trao số tiền hỗ trợ (theo cam kết tại mục 1.2) cho các trường này.

Cangio3

Hiên Vy