Cần quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hiệu quả hơn

Phát biểu tại Tọa đàm “Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Nhìn lại và hướng tới” diễn ra sáng 26/9, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung nhận định, để quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đạt hiệu quả cao hơn, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cần làm những việc lớn, việc khó, việc mới như tham gia vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh, công nghiệp bán dẫn.

Cần quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hiệu quả hơn - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, để có được những thành tựu tiêu biểu trong gần 40 năm đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và DNNN nói riêng đã nỗ lực không ngừng, vượt qua bao khó khăn, thách thức, tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế.

Mặc dù số lượng DNNN chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong nền kinh tế nhưng lại nắm giữ nhiều nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, có vai trò nòng cốt, quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông tin từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cho biết, tính đến hết năm 2022, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thuộc Ủy ban đạt 1 triệu 154 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất đạt 2 triệu 491.000 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu và 65% tổng tài sản của các DNNN trong cả nước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là hoạt động đầu tư trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Các DNNN đang chậm chuyển mình trong thời đại, bối cảnh mới; vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác chưa được phát huy rõ nét.

“Nhìn chung, DNNN có hiệu quả hoạt động tốt nhưng chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, đặc biệt là khối tổng tài sản lên tới hơn 3,7 triệu tỷ đồng của đất nước’, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, ông Phạm Văn Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp của Ủy ban thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Chưa phát huy hết hiệu quả nguồn lực vốn, tài sản được Nhà nước giao trong việc đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chất lượng các dự án đầu tư; thiếu linh hoạt trong xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án lớn, quan trọng.

Bên cạnh đó, phân bổ nguồn vốn đầu tư chưa tập trung vào các ngành, lĩnh vực có tính dẫn dắt, tạo động lực; chưa hình thành các sản phẩm, dịch vụ trong các ngành công nghệ cao, công nghệ lõi, có tính chất lan tỏa hoặc có khả năng dẫn dắt chuyển đổi cơ cấu kinh tế từng doanh nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới và tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với DNNN mới đây, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, cần đánh giá lại vị thế, vai trò của DNNN, từ đó làm rõ mục tiêu sắp xếp, cải cách khu vực này phù hợp với tình hình mới.

Cùng với đó, phải xác định rõ những ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư của DNNN trong giai đoạn tới; phát triển các doanh nghiệp quy mô lớn theo hướng thực hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt trong bối cảnh mới với phương châm “lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá”.

Tại tọa đàm, các đại biểu là đại diện từ các cơ quan quản lý, các chuyên gia đã cùng phân tích, đánh giá rõ hơn về tình hình thực hiện đầu tư và hiệu quả đầu tư của DNNN trong thời gian qua; xác định được những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ; đề xuất giải pháp theo hướng trọng tâm, đột phá về quản lý phần vốn Nhà nước nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư của các DNNN…

Đồng thời, các đại biểu, chuyên gia thống nhất cho rằng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần thực hiện vai trò của người nhạc trưởng trong việc điều phối, huy động nguồn lực của 19 doanh nghiệp phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội./.

Minh Ngọc – Báo Chính phủ