Bảo đảm thu nhập ổn định cho người trồng lúa

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ NN-PTNT làm rõ trình tự, thủ tục, cơ sở khoa học để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất lúa đối với cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản; thống kê khung chính sách hỗ trợ phát triển cho vùng đất trồng lúa nói chung, vùng chuyên canh lúa, vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao, với các lớp chính sách, cơ chế: đầu tư công, chi thường xuyên, xã hội hóa…

Theo Phó Thủ tướng, nghị định cần đưa vào các quy định, cơ chế mới, giúp tổ chức, doanh nghiệp, người trồng lúa ứng phó với rủi ro về biến đổi khí hậu, hỗ trợ phân bón, vật tư nông nghiệp, thiết bị nông nghiệp; tiếp cận thị trường… Mục tiêu là bảo đảm thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho người trồng lúa trong mọi tình huống. Các chính sách hỗ trợ hạ tầng, khoa học công nghệ, thương mại, dịch vụ, xây dựng công trình phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu… cần ưu tiên cho các vùng sản xuất quy mô lớn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, mô hình liên kết giữa các hộ dân.