ACV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với đầu cầu chính tại Cảng HKQT Nội Bài và các đầu cầu tại TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo các Vụ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía ACV có các đồng chí: Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; Vũ Thế Phiệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung:

  1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
  2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.
  3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020
  5. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuân
  6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
  7. Thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  8. Thông qua thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 7 thành viên.
  9. Thông qua thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 3 thành viên.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngành hàng không là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nề nhất, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành đều sụt giảm nghiêm trọng.

ACV với trách nhiệm là doanh nghiệp Cảng và nhà khai thác Cảng tại 21 Cảng hàng không, sân bay trên cả nước, đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các Cảng hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và toàn thể CBNV, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bảo toàn vốn, đảm bảo mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống mạng Cảng hàng không theo quy hoạch.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Ban Ngành địa phương, đồng hành chia sẻ các Hãng hàng không và các đối tác, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể người lao động, ACV đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

BTV