10 tháng đầu năm 2022, tổng xuất nhập khẩu vượt 600 tỷ USD, xuất siêu gần 10 tỷ USD

Theo nguồn tin của cơ quan hải quan, nhờ hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động trong 10 tháng năm 2022 nên tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đã vượt kế hoạch được giao, đạt mức xuất siêu bứt tốc, đồng thời giúp thu ngân sách nhà nước lên tới 362.413 tỷ đồng. 

Tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9%

Tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9%

Theo Tổng cục Thống kê thì trong 10 tháng năm ngoái, tổng mức xuất siêu của Việt Nam chỉ đạt có 160 triệu USD. Tuy nhiên, chiều 3-11, Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin: “Tính chung 10 tháng năm 2022, cả nước ước xuất siêu tới 9,4 tỷ USD”.

Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng năm 2022 ước tính đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 303,42 tỷ USD, tăng 12,2%. Như vậy, năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đã “bứt tốc” mạnh mẽ, trong đó cán cân thương mại nghiêng mạnh về xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan cho biết, nhờ hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu kể từ đầu năm đến 31-10 đã đạt 362.413 tỷ đồng, đạt 103% dư toán được giao và tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.

VĂN PHÚC – SGGP