Tp.HCM dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa

Doanh thu bán lẻ hàng hóa của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2018 ước tính đạt 354.000 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 267.000 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 42.900 tỷ đồng; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3.200 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khác đạt 40.900 tỷ đồng

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,5%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm ước tính đạt 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm 75,6% tổng mức và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng có mức tăng trưởng cao là lương thực, thực phẩm tăng 12,1%; may mặc tăng 12,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 9,1%; phương tiện đi lại tăng 8,5%.

Tp.HCM là địa phương có mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa cao nhất, với 13,5%. Đứng thứ hai và thứ ba lần lượt là Thái Nguyên (tăng 13%) và Bắc Giang (tăng 12,9%). Hà Nội chỉ xếp ở vị trí thứ tư, với mức tăng trưởng 12,6%.

Về doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước tính đạt 214.400 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Quảng Bình là địa phương có mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống cao nhất, với 14,5%. Tiếp theo là các tỉnh Bình Thuận tăng 12,7%; Lào Cai tăng 10,9%; Hà Nội tăng 8,5%; Tp.HCM tăng 7,3%.

Xét về doanh thu du lịch lữ hành, trong 5 tháng đầu năm ước tính đạt 16.200 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Tp.HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu về mức tăng trưởng, với 27,5%.

Về doanh thu dịch vụ khác trong 5 tháng ước tính đạt 196.500 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng mức và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Thụy Miên (vneconomy)

Rate this post