Quang cảnh diễn đàn giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tổ chức sáng ngày 27-12-2017 tại TP.HCM

Diễn đàn có sự tham dự của hơn 350 đại biểu là lãnh đạo ngành nông nghiệp, nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong cả nước. Diễn đàn nêu thực trạng nông nghiệp hữu cơ (NNHC) Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn thách thức vì quy trình sản xuất khắt khe, chi phí chứng nhận cao và phức tạp, phải có thời gian khá dài để cải tạo đất, thị trường tiêu thụ chưa ổn định… Cùng với xu hướng chung của thế giới, nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam đang tăng diện tích lên từng ngày. Hiện tại, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ ở Việt Nam đã có 33 tỉnh, thành phố triển khai. Trong đó có nhiều mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới giúp tại cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Diện tích canh tác hữu cơ năm 2016 đạt khoảng 77.000ha, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là con số quá nhỏ. Các tham luận đã nêu lên nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ trong đó tập trung xác định được sản phẩm hữu cơ, quy trình sản xuất và đối tượng khách hàng; quy hoạch diện tích nông nghiệp hữu cơ; xây dựng bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại sản phẩm hữu cơ; Chính phủ cần có chính sách thu hút để nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển nông nghiệp hữu cơ; kiên quyết xử lý loại bỏ các nhãn hiệu, sản phẩm đội lốt hữu cơ gây nên sự hoài nghi ở người tiêu dùng và đối tác nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp ở thị trường thế giới…

Một số sản phẩm phân bón hữu cơ của Bình Điền trưng bay tại hội thảo

Được biết, với quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng sạch, một hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững nhằm tạo ra sự công bằng, một nền văn minh trong sản xuất hàng hóa, hiện, chính phủ đang yêu cầu sự liêm chính, sự công bằng, sự minh bạch trong sản xuất thì chúng ta cần sớm thông qua bộ quy chuẩn sản phẩm quốc gia, về tiêu chí sản phẩm.

BTV