Ông Lê Quốc Phong tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội phân bón Việt Nam

Trung ương Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2018-2023).

Sau 2 ngày diễn ra Đại hội, Trung ương Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của phân bón hiện nay như: Đấu tranh chống phân bón giả, kém chất lượng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ; đặc biệt là kiện toàn tổ chức nhân sự của Hiệp hội nhằm tăng cường tiếng nói phản biện của Hiệp hội với vấn đề quản lý phân bón hiện nay.

Ban Chấp hành Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhiệm kỳ V ra mắt.

Kết thúc đại hội, Hiệp hội đã bầu ra 60 ủy viên Ban Chấp hành, 23 ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch, Tổng thư ký và các Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Hạc Thúy tiếp tục được tái cử làm Chủ tịch; ông Phùng Hà- nguyên Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công thương) được bầu làm Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón nhiệm kỳ V.

Đại hội cũng bầu ra các Phó Chủ tịch của Hiệp hội Phân bón nhiệm kỳ V, gồm: TS. Hoàng Trung- Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT); Lê Quốc Phong- Chủ tịch HDDQT Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền 2; Nguyễn Hồng Lam- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm; Trần Văn Mười- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Năm Sao; Nguyễn Trí Ngọc- Phó Chủ tịch Tổng hội NNPTNT; Lê Cự Tân- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí; Nguyễn Tiến Dũng- Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư nông sản.

Nguyên Linh (danviet)