Danh Mục: Văn hóa – Xã hội

Chuyện bi hài khó kể… KỲ II

KỲ II NHỮNG KẺ BẤT TÀI TINH TƯỚNG      Snow Autumn (18-12-2011)   Muốn mắng chửi, dạy đời người khác không phải là chuyện dễ....

Chuyện bi hài khó kể… KỲ I

KỲ I XẤU NHẤT MÀ CỨ TƯỞNG ĐẸP NHÌ Snow Autumn (4-12-2011) “Dốt mà cứ tưởng mình khôn, biết một mà cứ tưởng biết mười, xấu...

Vì sao anh “chết”?

Snow Autumn (tháng 1-2012)  Nhiều người bảo bản lý lịch của anh đầy những vết đen ngòm nên anh  đã sớm bộc lộ mưu đồ của một...