Danh Mục: Văn hóa – Xã hội

Vì sao anh “chết”?

Snow Autumn (tháng 1-2012)  Nhiều người bảo bản lý lịch của anh đầy những vết đen ngòm nên anh  đã sớm bộc lộ mưu đồ của một...