Danh Mục: Đời Sống Thị Trường

Nhiều chương trình hấp dẫn từ Kymdan

Sau các chương trình khuyến mãi Ngày của Mẹ (Mother’s day) và Ngày của Cha (Father’s day), Kymdan lại tiếp tục tổ chức chương trình...

Viettel tặng trạm xá và bò giống giúp người dân xã nghèo nhất Việt Nam

  Trạm xá xã Trung Lý II giúp hàng trăm hộ dân được tiếp cận dịch vụ y tế tiêu chuẩn. Thời gian tiếp cận dịch vụ y tế chỉ...