Danh Mục: Doanh Nghiệp Cộng Đồng

Vietnam Airlines – Những hy sinh thầm lặng

Nếu chỉ nghĩ đến lợi nhuận, đến kinh doanh thuần thúy và nếu sợ nguy hiểm khi xông pha vào nơi đang diễn ra chiến sự, hay lo ngại...